Chatrooms

Je chatroom registreren

Om je chatroom te registreren moet je eerst en vooral een geregistreerde nicknaam hebben en hier op ingelogd zijn.

Daarnaast moet je aanwezig zijn op de chatroom die je wil registreren en hier een operator status hebben (+o, @, roze bolletje).

Als dit het geval is kan je je chatroom registreren door het commando /cs register #roomnaam in te geven.

Als de registratie van je chatroom gelukt is zal er automatisch een service botje in je chatroom binnenkomen.

Personen met rechten toevoegen of verwijderen

Als je wil dat iemand je chatroom mee kan beheren kan je deze persoon rechten geven, zodat deze deze rechten automatisch krijgt als hij of zij in de chatroom komt.

Opgelet, de persoon die je wil toevoegen moet zijn of haar nicknaam eerst registreren vooraleer je deze kan toevoegen.

Hieronder zie je een tabel met de verschillende rechten die je een persoon kan toekennen:

ToegangsniveauIcoontjeLevelBeschrijving
Mede-eigenaarPaars bolletje (~)9999Heeft volledige toegang tot de chatroom
AdminBlauw bolletje (&)10Kan personen kicken, bannen en akick’s plaatsen
OperatorRoze bolletje (@)5Kan personen kicken en bannen
Half-opGeel bolletje (%)4Kan personen kicken en bannen
VoiceGroen bolletje (+)3n.v.t.

Het commando om iemand toe te voegen is /cs ACCESS <#roomnaam> ADD <nicknaam> <level>.

Stel dat je bijvoorbeeld beheerder bent van de chatroom #Help en je hebt een Mater die je graag als mede-beheerder wil toevoegen zou het commando hier voor als volgt zijn:

/cs ACCESS #Help ADD Mater 9999

Iemand verwijderen kan met commando: /cs ACCESS <#roomnaam> DEL <nicknaam>

Bijvoorbeeld: /cs ACCESS #Help DEL Mater

De beheerder van je chatroom veranderen

Als je je chatroom aan iemand anders wil overdragen, kan je deze persoon instellen als de nieuwe beheerder van de chat.

Hiervoor kan je het commando /cs SET FOUNDER <#roomnaam> <nicknaam> gebruiken.

Bijvoorbeeld: /cs SET FOUNDER #Help Mater

Een andere kanaalbot in je chatroom halen

Wanneer je je chatroom registreert, komt er automatisch een kanaalbot in je chatroom binnen. Standaard zal deze kanaalbot ChanServ heten, maar er zijn nog een aantal andere botnamen mogelijk.

Met het commando /bs BOTLIST krijg je een lijst van alle kanaalbots die beschikbaar zijn.

Je kan een van deze kanaalbots in je chatroom halen met het commando /bs ASSIGN <#roomnaam> <botnaam>.

Bijvoorbeeld: /bs ASSIGN #Help PartyBot

Iemand van de chatroom verbannen

Als je een chatter van je chatbox wil verbannen, kan je hiervoor het best gebruik maken van het AKICK systeem. Op deze manier zal de ban automatisch ingesteld en onthouden worden door je kanaalbot.

Een persoon verbannen

Hieronder staat de beste manier om iemand te verbannen uitgelegd.

Eerst en vooral moet je de hostmask van de persoon die je wil bannen achterhalen. Dit kan je doen met het commando /whois <NICKNAAM>. Met dit commando krijg je extra informatie over de persoon die je wil verbannen, de hostmask wordt ofwel aangegeven met “IP:” gevolgd door de hostmask, ofwel staat het bovenaan in de whois achter de @

Als je bijvoorbeeld een chatter Whoah in je chatroom hebt die je graag wil verbannen en je wil de hostmask bepalen doe je eerst /whois Whoah. In de whois zal je dan iets als

Whoah has userhost Whoah@i.am.awesome and real name "Clippy's best friend"

of

[WHOIS Whoah] IP: i.am.awesome (Clippy's best friend)

zien staan. In dit geval is de hostmask dan: i.am.awesome


Om deze persoon vervolgens te verbannen moet je deze toevoegen aan de AKICK lijst, dit doe je met het commando:

/cs AKICK <#roomnaam> ADD *!*@<hostmask> <reden>

Bijvoorbeeld: /cs AKICK #Help ADD *!*@i.am.awesome Niet meer welkom


Deze persoon zal dan automatisch worden verbannen uit je chatroom.

Een lijst van de bans opvragen

Om een lijst te krijgen van de personen die je op je AKICK banlijst hebt staan gebruik je het commando:

/cs AKICK <#roomnaam> LIST

Bijvoorbeeld: /cs AKICK #Help LIST

Je krijgt dan een lijst van de bans, hierbij staat er voor elke ban helemaal vooraan een getal. Dit getal kan je gebruiken om de ban te verwijderen of meer informatie over deze ban op te vragen.

Een ban verwijderen

Je kan een ban van de AKICK lijst verwijderen met het commando /cs AKICK <#roomnaam> DEL <nummer van de ban>. Dit nummer vind je in de banlijst.

Bijvoorbeeld: /cs AKICK #Help DEL 3.

Opgelet! Het kan zijn dat je de ban ook nog handmatig moet weghalen door te dubbelklikken in je chatroom en hem daar te verwijderen uit het banoverzicht.

Text Ban

Sinds kort is het mogelijk om een textban te zetten in de kamer, opties hiervoor zijn: BLOCK of CENSOR

Bij CENSOR wordt het woord vervangen door <gecensureerd>

Een voorbeeld van deze wijze van een censuurban: /MODE #ROOMNAAM +b ~T:censor:*badword* de woorden met badword worden dan vervangen door <gecensureerd>.

Een voorbeeld van deze wijze van een text-blockban: /MODE #ROOMNAAM +b ~T:block:*http://* Alle zinnen met een link worden dan door de server geblokkeerd.

Meer informatie over een ban opvragen

Om meer informatie op te vragen over een ban, bijvoorbeeld wie de ban geplaatst heeft en wanneer dat gebeurt is, kan je het commando /cs AKICK <#roomnaam> VIEW <nummer van de ban> gebruiken. Dit nummer vind je in de banlijst.

Bijvoorbeeld: /cs AKICK #Help VIEW 3

Automatische voice inschakelen

Als je wil dat chatters automatisch voice krijgen wanneer ze in je chatroom komen kan je dit instellen met het volgende commando:

/cs LEVELS #roomnaam SET AUTOVOICE -1

Wil je dit weer uitschakelen? Dan kan dat met het volgende commando:

/cs LEVELS #roomnaam SET AUTOVOICE 3

Welkomstbericht instellen

Je kan je chatroom zo instellen dat chatters die in je chatroom komen automatisch een of meerdere welkomstberichten krijgen. Dit kan je instellen met het ENTRYMSG commando van je kanaalbot.

Een welkomstbericht toevoegen

Om een welkomstbericht toe te voegen kan je het volgende commando gebruiken:

/cs ENTRYMSG <#roomnaam> ADD <Tekst>

Bijvoorbeeld: /cs ENTRYMSG #Help ADD Hey! Welkom in Help, veel chatplezier! :-)

Een welkomstbericht verwijderen

Om een of meerdere van je welkomstberichten te verwijderen kan je het commando

/cs ENTRYMSG <#roomnaam> DEL <nummer van het welkomstbericht>

gebruiken. Om het nummer van je welkomst bericht te bepalen kan je het beste eerst /cs ENTRYMSG <#roomnaam> LIST doen. Dit commando geeft je een lijst van al je ingestelde welkomstberichten. Vooraan aan het welkomstbericht in deze lijst vind je het nummer van dat welkomstbericht.

Als je bijvoorbeeld beheerder bent van de room #Kaj en je wil je welkomstbericht met nummer 2 (het 2de welkomstbericht dat weergegeven wordt als je in je chatroom komt) verwijderen kan dit met het volgende commando:

/cs ENTRYMSG #Help DEL 2

Je chatroom verwijderen

Om je chatroom te verwijderen kan je het commando /cs drop <#roomnaam> <#roomnaam> gebruiken.

Bijvoorbeeld: /cs drop #Help #Help

Sidebar